FSFinalWord.cz

Únor 02, 2011

Klamavá magie HDP

Posledních pět let pravidelně hospodaří město Praha s rozpočtovým deficitem mezi 7,4 a 10,0 mld Kč (údaje jsou založené na plánovaných, nikoli skutečných rozpočtech).Průměrné příjmy v období 2006 – 2010 činily 37,1 mld Kč, průměrný deficit pak 8,9 mld Kč. Tomu téměř přesně odpovídá rozpočet pro letošní rok (plánované příjmy 37,4 mld a deficit 9,0 mld Kč). Při vyjádření v procentech příjmu je to dech beroucích 24,1%. Na každé čtyři koruny výnosů připadá jedna půjčená. Z tohoto hlediska je na tom pražskýrozpočet o mnoho hůře než státní, kde schválený rozpočtový schodek pro rok 2011 činí „pouhých“ 13,0% (ve Spojených státech je tato hodnota téměř 60%). Než se z deficitu v pražském rozpočtu stane mediální problém, měli by PR kouzelníci našeho hlavního města objevit magii HDP. Deficit možná činí 24,1% výnosů, ale vyjádřeno v procentech ročního HDP města Prahy, který činí 950 mld Kč, dostáváme pouhé 1%. Což znamená, že Praha má vlastně úvěrovou páku příliš malou, a měla by si tedy vypůjčit více!

Vytištěno z: http://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-02-02

© 2020 E.S. Best s.r.o.