FSFinalWord.cz

Květen 05, 2013

Neofeudalismus

Málo utrácíme,  říkají centrální bankéři a analytici, a naše skrblení vrhá ekonomiku do dosud nejdelšího období propadu. Pokud však utrácíme, naše peníze směřují ke stále se zmenšující skupině lidí, kteří ovládají hlavní odvětví ekonomiky a žijí v symbióze se státem. Oligarchové a finanční skupiny s pomocí našich peněz skupují čím dál větší části hospodářství a vytěsňují konkurenci. Do reálné ekonomiky přitom vracejí jen zlomek toho, co jim jako spotřebitelé posíláme. Jde o samohybný mechanismus, který vede k určité formě neofeudalismu. „Nová šlechta“ ovládá peněžní toky a média a všichni ostatní se stávají vazaly této šlechty nebo státu. Centrální bankéři devalvují měnu, aby celý proces urychlili. Výsledkem je, že stát ztrácí schopnost zajistit vojenskou ochranu, což bývala prapůvodní příčina jeho existence.

Vytištěno z: http://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2013-05-16

© 2020 E.S. Best s.r.o.