FSFinalWord.cz

Listopad 11, 2014

Vždy to odskáčou špioni

Markus Wolf z východoněmecké Stasi ve svém životopise napsal, že stejně jako všichni ostatní v jeho zemi se o stavbě Berlínské zdi doslechl z rádia 13. srpna 1961. Zuřil prý, že byl ponechán v nevědomosti. Wolf uvedl, že také o 28 let později, 9. listopadu 1989, se o plánovaném stržení zdi dozvěděl z televize. V dalším sledu událostí musel převzít odpovědnost za to, co jeho ministerstvo a celý systém prováděly, řekl Wolf, i když to nepodléhalo jeho rozkazu: ze státní bezpečnosti se stal obětní beránek. Mladý důstojník KGB v NDR jménem Vladimir Putin si v knize First Person: An Astonishingly Frank Self-Portrait stěžoval, že po pádu zdi se Moskva odmlčela. Bojovně naladěné davy se prý shromáždily okolo jeho sídla, přičemž nebyla k dispozici žádná vojenská podpora. Musel vzít věci do vlastních rukou, vyjít ven a lidi uklidnit. Když o pár let později mluvil s Henrym Kissingerem a vyprávěl  mu o svém působení v NDR, Kissinger odvětil: „Všichni slušní lidé začali ve zpravodajských službách. Já také.“

Vytištěno z: http://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2014-11-10

© 2020 E.S. Best s.r.o.