FSFinalWord.cz

Říjen 10, 2020

Žádná opozice tu sakra není

Náš e-mailový systém neumožňuje použít stejný titulek dvakrát, proto jsme dnes k včerejšímu názvu přidali důraz, abychom toto nepříjemné, avšak nezbytné, omezení obešli. Opakování sebe sama je snadné, pokud neexistuje systém, který takový lidský exces koriguje. Ústavní zákon o bezpečnosti má také svoji pojistku. Vláda má pravomoc vyhlásit nouzový stav nejdéle na dobu 30 dnů, ale jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny se uvedená doba může prodloužit. Pakliže v Parlamentu není žádná opozice, jak už jsme o tom psali včera, není důvod pochybovat o prodloužení současného nouzového stavu i po 3. listopadu. Pokud by se ale nějakou záhadou opozice objevila a prodloužení zablokovala, premiér Andrej Babiš by ji mohl dočasně obejít. Nic, co je obsaženo v zákoně o bezpečnosti nebo v Ústavě, mu nebrání v tom, aby bez předchozího souhlasu Parlamentu hned po skončení nouzového stavu okamžitě vyhlásil nový. Zdá se, že dokud se Babiš bude vyhýbat něčemu tak zjevně autoritářskému, žádné politické opozici vystaven nebude.

Vytištěno z: http://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2020-10-22

© 2021 E.S. Best s.r.o.