Rusko a eurovýjimka

29. 11. 2010 - EB

I těm, kteří patří mezi skalní přívržence Václava Klause, doporučujeme přečíst si (či osvěžit) nedávný článek RFE o tom, jak si Rusko obnovuje sféry vlivu v postsovětském bloku, a poté se znovu zamyslet nad Klausovym požadavkem, aby si Česko vyjednalo výjimku z povinnosti přijmout euro. Slovy autorů zmíněného článku by Klausovo urputné odmítání eura mohlo znovu "narušit již tak křehkou jednotu EU". Prezident by mohl být nařčen z toho, že "jedná v zájmu Kremlu" a napomáhá mu v dosažení jednoho z jeho "klíčových zahraničněpolitických cílů, kterým je rozbití evropské jednoty". Co činí Klausův boj za výjimku nejproblematičtějším, je fakt, že Česko, jak upozornil premiér Petr Nečas, už takovou výjimku de facto má. Tím se současný Klausův pokus o diverzi, podporovaný vlastnoručně vybranou bankovní radou ČNB, ocitá v poněkud podezřelém světle. Zároveň to ukazuje na důležitost příštích prezidentských voleb, které budou mít zásadní a určující dopad na další směřování nejen ČR, ale i samotné EU.


Přečtěte si také v angličtině

Erik Best

Erik Best


Ve zpravodaji Final Word se spolu se svými spolupracovníky zabývám politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Vychází čtyřikrát týdně a denně ho čte více než 10 000 lidí. Potěší mě, když ho budete odebírat přes email, Facebook anebo Twitter.

Kontakt

Tel. 420 224 221 580
e-mail: info@fleet.cz

 
RSS RSS Facebook Facebook
 

Vydavatel

E.S. Best s.r.o.
Ovenecká 78/33
170 00 Praha 7
Česká republika

Přihlášení odběru

Zrušení odběru


FS Final Word
zavřít