Komunistický převrat jako důsledek odsunu Němců

19. 11. 2012 - EB

Ve svém novém bestselleru Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe 1944–1956 Anne Applebaumová popisuje vznik polovojenské organizace, kterou českoslovenští komunisté vytvořili k zajištění odsunu etnických Němců z poválečného Československa. Byla to táž polovojenská organizace, píše Applebaumová, s jejíž pomocí pak komunisté provedli státní převrat v roce 1948. Autorka spatřuje mezi odsunem Němců a nastolením institucionalizovaného teroru, jež následovalo o rok či dva později, přímou souvislost. Místní komunističtí představitelé byli často odpovědni za přerozdělování majetku Němců. Masivní konfiskace jejich majetku připravila obyvatelstvo na mnohem širší znárodňování, které následovalo po únoru 1948. Už jen z tohoto důvodu by Applebaumová bezpochyby nesouhlasila se slovy Václava Klause, který minulý týden prohlásil, že odsun Němců byl relativně okrajovější událostí 2. světové války.

Přečtěte si také v angličtině

Erik Best

Erik Best


Ve zpravodaji Final Word se spolu se svými spolupracovníky zabývám politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Vychází čtyřikrát týdně a denně ho čte více než 10 000 lidí. Potěší mě, když ho budete odebírat přes email, Facebook anebo Twitter.

Kontakt

Tel. 420 224 221 580
e-mail: info@fleet.cz

 
RSS RSS Facebook Facebook
 

Vydavatel

E.S. Best s.r.o.
Ovenecká 78/33
170 00 Praha 7
Česká republika

Přihlášení odběru

Zrušení odběru


FS Final Word
zavřít