Friday Edition: Rizika privatizace OKD se naplnila

27. 07. 2018 - EB

Parlamentní vyšetřovací komise k privatizaci OKD je mimořádnou událostí, ale Zdeněk Bakala ji svým způsobem předpověděl už před 10 lety, když jeho firma New World Resources N.V. vydala prospektus k veřejné nabídce akcií.


Takto na str. 25 dokumentu firma vysvětlila některá rizika spojená s privatizací OKD:

 

Privatizace skupiny zahrnující Bývalé OKD, Doprava, Green Gas DPB, a.s., dříve DPB, a.s. (dále jen „DPB“), RPG Industries a.s. a jejich dceřiné společnosti („Bývalá Skupina OKD“), a vládní prodeje mohou být soudně napadeny, v důsledku čehož může být vlastnictví podniků Skupiny prohlášeno za neplatné, nebo bude Skupina nést rozšířenou odpovědnost, což by mohlo hmotně ovlivnit podnikání Skupiny, její finanční situaci a hospodářské výsledky.

 

Aktiva Skupiny byla privatizována českou vládou řadou transakcí v letech 1992 až 2004. Tyto transakce zahrnovaly privatizaci prostřednictvím kuponové privatizace a prodej akcií Karbon Investu, a.s. („Karbon Invest'“) Fondem národního majetku České republiky („FNM“). Kromě toho v letech 2002 až 2004 Bývalé OKD převedly doly, které se staly neaktivními (spolu s jistými závazky), na české státní firmy. Takové transakce jsou obecně složité a mohly být vládou implementovány způsobem, který nebyl dostatečně transparentní, nebo mohl jiným způsobem vyvolat kritiku a nežádoucí publicitu, což může vést k pokusům o rozvázání či jiné zpochybnění těchto transakcí právními prostředky. V případě, že bude právně napadeno vlastnictví kterékoli dceřiné společnosti Skupiny a Skupina nedokáže útok odrazit, riskuje Skupina ztrátu či pozměnění vlastnictví těchto společností či tohoto majetku, což by mohlo významně negativně ovlivnit její podnikání, finanční situaci a hospodářské výsledky.

Erik Best

Erik Best


Ve zpravodaji Final Word se spolu se svými spolupracovníky zabývám politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Vychází čtyřikrát týdně a denně ho čte více než 10 000 lidí. Potěší mě, když ho budete odebírat přes email, Facebook anebo Twitter.

Kontakt

Tel. 420 224 221 580
e-mail: info@fleet.cz

 
RSS RSS Facebook Facebook
 

Vydavatel

E.S. Best s.r.o.
Ovenecká 78/33
170 00 Praha 7
Česká republika

Přihlášení odběru

Zrušení odběru


FS Final Word
zavřít