Friday Edition: Průměrnost

05. 01. 2018 - EB

Podle Jiřího Pehe jsou Češi průměrní, anebo dokonce podprůměrní, a tato skutečnost tíží celou společnost. Ve svém blogu na Aktuálně.cz uvedl, že horší než patologické jevy je cosi, „co bychom mohli nejlépe popsat jako převládající nedostatek ambic a vizí - jako vše prostupující průměrnost.“

Pehe a Miloš Zeman nejsou zrovna pověstní svými vzájemnými sympatiemi. Pehe by zajisté zahrnul i Zemana do té (pod)průměrnosti a Zeman by mu tento pocit opětoval. Slova Jiřího Pehe nicméně připomíná často citovaný Zemanův projev ve Federálním shromáždění v lednu 1992.

Dovolte mi tedy, abych citoval [psychiatra prof. Cyrila Höschla]. „Tato země v této době prochází rozumovou, mravní i citovou krizí. Zamýšlíme-li se hlouběji nad tím, jak k této krizi došlo, proč právě teď, musíme si připustit některá velice nepříjemná, ale bohužel pravdivá fakta. To, co nyní řeknu, není projevem univerzitní povýšenosti ani sarkasmu. Je to suché konstatování skutečnosti. Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt.“

Zeman dále uvedl, že „neplatí, že každý sedmý poslanec je notorický alkoholik. Případ, kdy poslanec alkoholem intoxikovaný s tupým žuchnutím dopadne mimo své poslanecké křeslo, je v této sněmovně poměrně vzácný. Stejně tak jsem přesvědčen, že neplatí, že dokonce každý sedmý poslanec je dementní, a to i tehdy, kdybych do této množiny sebekriticky zahrnul i sám sebe. A já se domnívám, že je to právě ona slabá, leč existující pozitivní deviace mezi parlamentem a veřejností, onen prostý fakt, že procento dementních mezi námi je o něco nižší, než je průměr, tento fakt zakládá moji důvěru k tomuto parlamentu. Proto bych chtěl varovat před nekritickým spoléháním na referendum. Proto bych si přál, aby tento i budoucí parlament byl natolik inteligentní, aby k [zákonu o celostátním] referendu - pokud možno - nemuselo dojít.“

Na konci roku 2017 to Zeman viděl jinak. „Občany nemůžete vyměnit. Ale můžete vyměnit politiky. Proč ne.“ Taktéž horoval pro zákon o referendu.

Nyní už je pro Zemana každý občan plnohodnotný (stejně jako každá vláda). Kdyby byl Pehe politikem, který se uchází o znovuzvolení, možná by také on teď mluvil jinak.

Erik Best

Erik Best


Ve zpravodaji Final Word se spolu se svými spolupracovníky zabývám politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Vychází čtyřikrát týdně a denně ho čte více než 10 000 lidí. Potěší mě, když ho budete odebírat přes email, Facebook anebo Twitter.

Kontakt

Tel. 420 224 221 580
e-mail: info@fleet.cz

 
RSS RSS Facebook Facebook
 

Vydavatel

E.S. Best s.r.o.
Ovenecká 78/33
170 00 Praha 7
Česká republika

Přihlášení odběru

Zrušení odběru


FS Final Word
zavřít