Friday Edition: Woodrow Wilson o nezbytnosti založení Československa

26. 10. 2018 - EB

Dne 10. července 1919 představil americký prezident Woodrow Wilson Senátu Versailleskou smlouvu a hovořil o jejím vyjednávání. Při této příležitosti se zmínil o nutnosti zakládání nových států ve střední Evropě.

 

Mír nebyl možný bez toho, aniž by byl nastolen spravedlivý pořádek v celé střední Evropě. To znamenalo, že bylo potřeba vytvořit nové státy - Polsko, Československo, samotné Maďarsko. Žádná část starobylého Polska se nikdy doopravdy nestala součástí Německa, nebo Rakouska, nebo Ruska. Česko odcizovala od monarchie, které bylo tak dlouho umělou součástí, každá myšlenka a každá naděje. Nepokojné partnerství mezi Rakouskem a Uherskem bylo vždy založeno spíše na společném zájmu než spřízněnosti a sympatiích. Slované na jihu, které se Rakousko rozhodlo vřadit do svého impéria, zůstávali poslušnými jen ze strachu. Jejich srdce byla s příbuznými na Balkáně. Šlo o uspořádání mocenská, nikoli přirozené unie a spojenectví. Pro zastánce inteligentní cesty k míru bylo zásadním úkolem vytvořit nový řád, který by spočíval na svobodné volbě národů a ne na svévolných rozhodnutích Habsburků nebo Hohenzollernů.

 

 

Celý text v angličtině si můžete přečíst zde.

Erik Best

Erik Best


Ve zpravodaji Final Word se spolu se svými spolupracovníky zabývám politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Vychází čtyřikrát týdně a denně ho čte více než 10 000 lidí. Potěší mě, když ho budete odebírat přes email, Facebook anebo Twitter.

Kontakt

Tel. 420 224 221 580
e-mail: info@fleet.cz

 
RSS RSS Facebook Facebook
 

Vydavatel

E.S. Best s.r.o.
Ovenecká 78/33
170 00 Praha 7
Česká republika

Přihlášení odběru

Zrušení odběru


FS Final Word
zavřít