Friday Edition: Levní a pilní

06. 12. 2019 - EB

Berlínská zeď ještě ani nepadla, ale západní investoři už plánovali proniknutí na východní trhy. Tak informovala I. správa SNB 3.11.1989 Jakeše, Adamce a další funkcionáře o konferenci ve Frankfurtu v prosince téhož roku. (Celou situační zprávu najdete zde.)

 

Ve dnech 5. - 6. 12. 1989 se bude konat v NSR v hotelu Intercontinental, Wilhelm-Leuschner-Strasse 43, Frankfurt konference soukromého ekonomickoprognostického ústavu PlanEcon, Inc. Jejím tématem bude privatizace ve východní Evropě a v SSSR se zaměřením na investiční možnosti pro západní podnikatele. Jednání konference je připravováno ředitelem ústavu Janem Vanousem a zúčastní se ho i řada osob českého původu.

 

Překlad výtahu z pozvánky:

 

Privatizace ve východní Evropě a v Sovětském svazu: investiční příležitosti pro západní podnikatele

 

Díky celkovým nákladům na pracovní sílu v průmyslovém sektoru, které se obvykle pohybují mezi 0,50 a 1,50 USD/hod., jejich relativně dobře vzdělané a technicky vyškolené pracovní síle a poměrně atraktivním daňovým sazbám jsou tyto země (Maďarsko, Polsko, Jugoslávie a Sovětský svaz) stále více považovány náročnými západními investory za atraktivní místa pro investování. Politická a ekonomická rizika, kterým v regionu čelí západní investoři, jsou značná, avšak vysoká potenciální návratnost takových investic by měla obavy z rizik zmírnit.

 

Během příštího desetiletí by tento region mohl prodělat dramatický hospodářský obrat. Ti, kteří investují v počáteční fázi, budou s největší pravděpodobností nejvíce profitovat z nákupu velmi podceňovaných aktiv, z nízkých reálných mezd a z daňových a dalších pobídek nabízených zahraničním investorům na podporu přímých investic.

 

Cena konference 1 250,- USD (833 - 2500 hodin práce pracovníka tohoto regionu).

Erik Best

Erik Best


Ve zpravodaji Final Word se spolu se svými spolupracovníky zabývám politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Vychází čtyřikrát týdně a denně ho čte více než 10 000 lidí. Potěší mě, když ho budete odebírat přes email, Facebook anebo Twitter.

Kontakt

Tel. 420 224 221 580
e-mail: info@fleet.cz

 
RSS RSS Facebook Facebook
 

Vydavatel

E.S. Best s.r.o.
Ovenecká 78/33
170 00 Praha 7
Česká republika

Přihlášení odběru

Zrušení odběru


FS Final Word
zavřít