Pokání

27. 12. 2010 - EB

Kdo je ten Hospodin, který dal a vzal, o kterém jste psali ve čtvrtek, ptalo se několik našich čtenářů? Pokud je Bůh takový, argumentoval jeden z nich, není dobrý Bůh, jinak by nás přece nesváděl na scestí. Odpovědí na danou otázku se bohužel zdá být to, že mnozí z těch, kteří zde na Zemi podle vlastních slov konají "dílo Boží", nejsou vůbec bohabojní. Náš svět je naopak řízen křesťany, kteří ve skutečnosti nejsou křesťanští, židy, kteří nejsou židovští, muslimy, kteří nejsou muslimští, a ateisty, jejichž teismem jsou peníze a moc. Pokud nejsou kačířstvím jejich slova, tak skutky rozhodně. Místo praktikování náboženství či doktrín, ke kterým se hlásí, obětují vlastní lidi. Někteří z nich tak činí s plným vědomím toho, co jejich skutky pro naši civilizaci představují. Ostatní jsou příliš pošetilí, než aby pochopili, co se vlastně děje. Paradoxně jsou to však ti druzí, ke kterým musíme upínat naše naděje v pokání.


Přečtěte si také v angličtině

Erik Best

Erik Best


Ve zpravodaji Final Word se spolu se svými spolupracovníky zabývám politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Vychází čtyřikrát týdně a denně ho čte více než 10 000 lidí. Potěší mě, když ho budete odebírat přes email, Facebook anebo Twitter.

Kontakt

Tel. 420 224 221 580
e-mail: info@fleet.cz

 
RSS RSS Facebook Facebook
 

Vydavatel

E.S. Best s.r.o.
Ovenecká 78/33
170 00 Praha 7
Česká republika

Přihlášení odběru

Zrušení odběru


FS Final Word
zavřít