FSFinalWord.cz

Duben 04, 2004

Milius Zemanus

Když byl ještě Miloš Zeman na vrcholu sil, sdělil při rozhovoru novinářům, že opouští českou politiku, aby mohl objímat stromy na Vysočině, protože nechce skončit jako Shakespearův Coriolanus. Ve stejnojmenné tragédii, kterou Zeman chválí jako Shakespearovu nejsilnější hru, je Coriolanus přinucen uprchnout z Říma poté, co jeho vojenské úspěchy začnou vzbuzovat obavy, že se stává příliš zpupným, populárním a mocným. Jeho nepřátelé přesvědčí prostý lid, aby jej odsoudil k smrti. Po svém útěku z města Coriolanus zběhne k nepříteli a málem vede útok proti vlastnímu lidu. Nakonec umírá rukou spojence, kterého zradil. Zeman během své nedávné cesty z Vysočiny do Prahy shlédnul adaptaci právě této hry. Určitě mu připomněla, proč se nevrhat zpátky do politického boje.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2004-04-16

© 2022 E.S. Best s.r.o.