FSFinalWord.cz

Říjen 10, 2009

Poklonkování Bruselu

Průzkum mezi českými osobnostmi formujícími veřejné mínění by pravděpodobně ukázal, že 80-90 % z nich chce, aby Václav Klaus splnil svoji povinnost a podepsal Lisabonskou smlouvu. Takoví názoroví vůdci jsou v mnoha případech názorovými vůdci právě proto, že respektují autority a nevyvolávají potíže. Autoritou dne je Brusel a tlačit na Klause, aby smlouvu podepsal, je nyní také populární. Tento sklon k vymezování se proti Klausově strategii osamělého vlka jde ruku v ruce s široce přijímaným předpokladem, že Ústavní soud dojde k rychlému rozhodnutí ohledně slučitelnosti smlouvy s českou Ústavou. Senátor Jaroslav Kubera z ODS je přesvědčen, že se Ústavní soud nebude příliš vážně zabývat stížnostmi na smlouvu, a zamítne je jako neodůvodněné. Asi má pravdu, a až se tak stane, 80-90 % českých názorových vůdců to vadit nebude, protože s ústavními soudci souzní. Pár osamělých duší bude ale přemýšlet, co nám z celého práva zbylo, když ani Ústavní soud nectí nejvyšší zákon země.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2009-10-19

© 2022 E.S. Best s.r.o.