FSFinalWord.cz

Červen 06, 2010

Seznamte se: Velvyslanec Ordway

Někteří Češi se obávají, že průtahy Obamovy administrativy se jmenováním nového amerického velvyslance v Praze (křeslo je neobsazené již 17 měsíců) nahrává Rusům a jejich snahám o zvýšení vlivu ve střední Evropě. Považují to za důkaz toho, že USA ztrácejí o dění v regionu zájem. Jejich argumenty však poněkud ztratily váhu koncem května, kdy byl jako chargé d'affaires pražského velvyslanectví jmenován John Ordway. Ordway je kariérní diplomat a někdejší velvyslanec USA v Arménii a Kazachstánu. Jednou velvyslanec, pořád velvyslanec; taková kvalifikace poněkud zmírňuje fakt, že okamžik, kdy nový oficiální ambasador (jímž se pravděpodobně stane Obamův šéfporadce pro etické otázky Norman Eisen) dosedne na Ruzyni, je stále vzdálen v řádu měsíců. Díky svým zkušenostem z velvyslaneckého postu ve dvou postsovětských republikách a z dřívějších misí v Praze a Moskvě má Ordway všechny předpoklady k prohlédnutí ruských plánů v regionu. Upřímně řečeno, má k tomu více předpokladů, než budoucí oficiální velvyslanec.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2010-06-17

© 2021 E.S. Best s.r.o.