FSFinalWord.cz

Září 09, 2010

Kde ty prachy jsou

Státní rozpočet České republiky na rok 2011 má 41 kapitol a výdajové škrty se plánují v 29 z nich. Navýšení ve zbývajících 12 kapitolách jsou ale někdy až šokující. Nikdy jste neslyšeli o Technologické agentuře České republiky? Její rozpočet v příštím roce vzroste o dech beroucích 1 535% na 849,5 mil Kč. Většina těchto peněz bude předána dál jako subvence "jiným subjektům". Na Ministerstvu pro místní rozvoj vzrostou výdaje o 285% na 31,3 mld Kč. Většina této částky, 29,9 mld Kč, bude vynaložena na "podporu místního rozvoje a turistického ruchu". Na Ministerstvu zemědělství, které vede věrný přítel Miroslava Kalouska, Ivan Fuksa, vzrostou výdaje o 30% na 51,3 mld Kč, z nichž bude 42,7 mld věnováno na podporu "agropotravinářského komplexu". Už se vám objevují souvislosti? Největší rozpočtové nárůsty jsou v resortech, kde se rozděluje nejvíce příspěvků a které veřejnost může nejhůře sledovat a kontrolovat.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2010-09-27

© 2022 E.S. Best s.r.o.