FSFinalWord.cz

Listopad 11, 2010

Špatní řidiči, špatní manažeři

Pražský soud má dnes rozhodnout v kauze manažera Plzeňského Prazdroje Luboše Laciny, který je obžalován z toho, že svým vozem ve vysoké rychlosti vytlačil jiný automobil z dálnice D1. Posádka druhého vozu jen zázrakem vyvázla živá. Klíčovým předmětem sporu je otázka, zda Lacina jednal úmyslně. Bude zajímavé sledovat, jestli soud uzná jako polehčující okolnost, že Lacina pravděpodobně nemohl předvídat, že svým manévrem (jakkoli nezodpovědným a zlomyslným) zapříčiní úplné "vystřelení" druhého vozu mimo dálnici. Pokud padne trest při horní hranici sazby, soud tím vyšle jasný signál řidičům, aby brali na zřetel byť i nezamýšlené možné důsledky svého arogantního a agresivního chování. Firmy, které tolerují manažery s podobnými vzorci chování, by se pak měly mít obzvláště na pozoru. Jedno ukvapené manažerské rozhodnutí ve špatný čas může způsobit, že se i řízení firmy zcela vymkne kontrole.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2010-11-22

© 2023 E.S. Best s.r.o.