FSFinalWord.cz

Leden 01, 2011

Problém masmédií

Největším problémem masmédií je, že jsou pro masy. Masy představují nejméně loajální čtenářstvo, nejvíce řeší, kolik co stojí, a nabízené služby potřebují nejméně. V před-internetové a před-krizové době toto nehrálo příliš velkou roli, jelikož vydavatelé měli monopoly nebo oligopoly a masy neměly mnoho zdrojů zpráv a informací. V dnešní době jsou však ti, kteří se zaměřují na masy, v úplně opačné situaci než předtím. Budou finančně smeteni těmi, kteří se jako Bloomberg nebo Reuter zaměřují na uzavřený okruh uživatelů ochotných platit značné částky, anebo těmi ostatními s uzavřeným distribučním kanálem jako Apple iTunes, kteří budou vydělávat, zatímco vydavatelé budou zanikat ve snaze sloužit masovému publiku, které již neexistuje. Čeští vydavatelé, stejně jako jejich zahraniční kolegové, se nás snaží ohromit svými novými mobilními aplikacemi, které činí jejich produkty všudypřítomnými. Jejich přežití však záleží na tom, zda dokáží najít model, který promění zprávy a informace opět ve vzácné.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-01-07

© 2021 E.S. Best s.r.o.