FSFinalWord.cz

Leden 01, 2011

O revoluci

Ve vzkvétající civilizaci vede opozice vůči špatné vládě k vládě lepší. V upadající civilizaci vede opozice vůči špatné vládě k ještě horší vládě. Odpůrci velké koalice na pražské radnici nebo zkorumpovaného kartelu na národní úrovni by chtěli, abychom si mysleli, že, pokud se rozbijí tyto struktury, povede to nějakým způsobem k zodpovědnější vládě. To by teoreticky bylo možné, pokud by vládnoucí elita kladla zájmy národa před své vlastní. Pokud by to však byl tento případ, situacev zemi by nikdy nemohla dosáhnout proporcí, jakých dosáhla. Místo toho platí, že čím bude opozice silnější vůči tomu, co se děje, tím horší bude vláda. Rostoucí frustrace odspodu povede k "velkému strachu" vládnoucí elity, že bude setřena, což povede k ještě větším omezením a útisku, které budou činěny ve jménu zachování demokracie. Jak napsala Hannah Arendtová ve své knize "O revoluci", pokrytectví je neřest, skrz kterou se korupce stává očividnou.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-01-10

© 2021 E.S. Best s.r.o.