FSFinalWord.cz

Únor 02, 2011

Egypt a sebezničení Západu

Odstupme na chvíli od televizních obrazovek a pokusme se podívat na protesty v Egyptě z hlediska sfér vlivu. Málokdo pochybuje o tom, že tamní nepokoje „mohou dlouhodobě změnit zahraniční politiku USA“, jak napsaly NY Times. Téměř nikdo ale neupozorňuje na možnost, že by se Egypt mohl posunout do zájmové sféry Číny. Čína je v současné době největším investorem na africkém kontinentě a svou pozici v Egyptě posilovala na úkor USA již před vypuknutím nepokojů. Pod mediální masáží Češi, Američané, Němci a další jásají nad koncem jedné éry, aniž by si uvědomovali, že tento konec může nastartovat geopolitické změny, které v důsledku budou k jejich škodě. Nechceme obhajovat Mubaraka či USA; naopak - píšeme toto jako kritiku špatných rozhodnutí, ať už v zahraniční politice, ekonomice či sociální politice, která se nechávají vyhnívat tak dlouho, až je jejich pozitivní řešení prakticky nemožné.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-02-10

© 2021 E.S. Best s.r.o.