FSFinalWord.cz

Únor 02, 2011

Chvíle pro Harvardské penzijní fondy

Proč by se Češi měli zavázat odvádět 2 % své měsíční mzdy do soukromých penzijních fondů po dobu až 50 let bez možnosti předčasného výběru nebo půjčky zajištěné svými úsporami, pokud k něčemu takovému nejsou motivováni daňovými úlevami či jinými pobídkami? Většina lidí to bude považovat za příliš riskantní, pokud ovšem nenastane „Harvardská chvíle“. Viktor Kožený si kdysi se svou firmou Harvard Capital získal Čechy příslibem proplacení 10 000 Kč za jejich privatizační kupónové knížky. V závislosti na tom, jak dopadne dohadování ohledně budoucího věku odchodu do důchodu, poplatků za vedení penzijních fondů a dědění zůstatkových částek z 2% osobního a 3% „státního“ příspěvku, mohlo by být pro penzijní fondy zajímavé pokusit se motivovat potencionální klienty příslibem nějakého bonusu, pokud se upíšou právě jim. Má to ale háček: čím vyšší bonus fond slíbí, tím více Čechů pojme podezření, že se zase jedná o nějaký podfuk à la Harvard.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-02-21

© 2021 E.S. Best s.r.o.