FSFinalWord.cz

Březen 03, 2011

Vyvolený

Když se včera moderátorka TV Nova zeptala Václava Klause, zda by kandidoval v přímé prezidentské volbě, pokud by to legislativa umožňovala, odpověděl jí, že si nemyslí, že mu to legislativa umožní, nebo aspoň nevidí, že by k tomu něco směřovalo. Někteří lidé to budou interpretovat tak, že Klaus tím vyslovil definitivní „ne“ své třetí kandidatuře. Ve skutečnosti je jisté pouze to, že Ústava vylučuje třetí kandidaturu v řadě v rámci stávajícího systému nepřímé volby. Dovedeme si však představit, že v případě uzákonění přímé volby vznese skupina proklausovských zákonodárců ústavní stížnost proti článku 57 Ústavy. Argumentovat by mohli tím, že Václav Klaus byl zkrácen ve svých občanských právech, a že pokud bylo umožněno třikrát kandidovat Václavu Havlovi, měl by Klaus mít stejnou možnost. Právněformalističtějším argumentem by mohlo být tvrzení, že změnou prezidentského volebního systému se mění definice pojmu „zvolený“. Prezident „vyvolený“ lidem má jinou kvalitu, než prezident„zvolený“ nepřímo zákonodárci, mohou klausovci namítnout a mít přitom svůj díl pravdy.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-03-08

© 2024 E.S. Best s.r.o.