FSFinalWord.cz

Březen 03, 2011

Libye a úpadek Západu

Pokud budete o válce v Libyi uvažovat jako o dalším kroku Západu k sebezničení, může to ovlinit váš názor na opodstatněnost bombardování země či pokusů o odstranění Kaddáfího. Vojenský zásah je ospravedlňován řadou důvodů, přičemž většina z nich je založena na implicitním křesťanském apelu ochraňovat slabé a trpící. Spekulace o skutečných cílech této války však na tyto dobré a samaritánské úmysly vrhají stín podezření, a to snad ještě více, než tomu bylo v případě Afghánistánu či Iráku. Akce byla zahájena na základě morálního apelu, avšak pokud jde o etiku či účelnost, je způsob jejího provedení přinejmenším diskutabilní. Zneužívání křesťanských hodnot k dosažení nekřesťanských cílů je jedním z klíčových důvodů, proč se západní civilizace hroutí. Ochotný souhlas Ligy arabských států a Číny s touto válkou je prezentován jako pokrok a v jistém smyslu jím také je. Arabové a Číňané jsou nyní více než kdy předtím ochotni asistovat Západu při jakékoli akci, která pro něj musí nutně skončit špatně.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-03-23

© 2024 E.S. Best s.r.o.