FSFinalWord.cz

Duben 04, 2011

Potrojné účetnictví

Základním principem jednoduchého účetnictví je to, že příchozí a odchozí platby jsou zaznamenány ke dni, kdy jsou uskutečněny. Naproti tomu podvojné účetnictví vyžaduje, aby faktura byla zanesena za období, v němž došlo k zdanitelnému plnění, nikoli za období, v němž byla skutečně uhrazena. Od 1. dubna podniky v ČR přecházejí na systém, který by se s notnou dávkou sarkasmu dal označit jako „potrojné účetnictví“. Faktura vystavená např.30. 4. nebo 1. 5. za plnění uskutečněné v dubnu nemůže být zanesena pro účely DPH dříve, než je skutečně doručena odběrateli, což v tomto případě bude nejdříve v květnu. To znamená, že odběratel bude moci uplatnit odpočet DPH z této faktury teprve v květnovém odpočtu, a nikoli v dubnovém, jak tomu bylo doposud. Firmy, které si budou chtít v účetnictví zachovat pořádek, tak budou muset zavést další sloupec, pro který se možná vžije označení „Kalouskova kolonka“. Jediným efektem této změny je, že se „zjednoduší“ daňový systém tak, že ministerstvu financí nadělí jednorázovou půjčku a tisícům firem pořádnou migrénu.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-04-06

© 2024 E.S. Best s.r.o.