FSFinalWord.cz

Duben 04, 2011

Mámení moci

Podle názoru Karla Schwarzenberga jsou politici hladoví po moci a penězích a Vít Bárta vděčí za svůj pád své hlouposti, neboť písemně stvrdil to, na co všichni ostatní jen myslí. I kdyby Schwarzenberg zrovna nezpytoval své svědomí, nemusel by chodit daleko pro vhodný příklad, aby dospěl k tomuto cynickému závěru. Exemplární ukázku touhy po moci a penězích mohl snadno nalézt u Miroslava Kalouska. Zásadní rozdíl mezi Bártou a Kalouskem není v metodách, které používají (vydírání, odposlouchávání atd.), ale spíše v Bártově snaze uzurpovat si moc namísto toho, aby se snažil využívat stávajících mocenských struktur. Ve svém mistrovském díle„Kapitáni a králové“ Taylor Caldwell naznačila, že JFK byl zabit, protože zkřížil cestu mezinárodním bankéřům, kteří byli skutečnými pány světového dění. Vít Bárta samozřejmě není žádný Jack Kennedy, nicméně nejvěrohodnějším vysvětlením jeho politické vraždy je, že se nechal omámit natolik, že si myslel, že má skutečnou moc.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-04-12

© 2021 E.S. Best s.r.o.