FSFinalWord.cz

Duben 04, 2011

Nucené financování dodavateli

České ministerstvo financí na letošní rok plánuje robustní nárůst HDP o 2,2 %, avšak malé podniky zmírají všude, kam se člověk podívá, protože jim jejich zákazníci neplatí. International Business Forum u svých členů z řad malých a středních podniků zjistilo, že faktury neplacené včas jsou největším problémem, s kterým se tyto potýkají. Největšími hříšníky jsou v tomto ohledu nadnárodní korporace se svými „takřka nemožnými“ platebními podmínkami, dodává IBF. Místo aby globální společnosti využívaly úvěrových možností u svých bank, stále více se uchylují k tomu, že se nechávají úvěrovat svými dodavateli, kterým zdržují platby. Co je půl roku proti věčnosti, že? Jak tvrdí lednový Economist, pokud je to legální a akcionářům to přináší peníze, měly by to podniky dělat, jelikož morálka je pro vlády a jednotlivce, ne pro firmy. IBF s tím nesouhlasí a plánuje zavést „politiku včasných plateb“. Je nabíledni, že tento dobrovolný závazek drtivá většina nadnárodních společností nepodepíše - nepochybně proto, že by „strašně rády“, ale jejich globální korporátní politika jim to neumožňuje.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-04-21

© 2022 E.S. Best s.r.o.