FSFinalWord.cz

Květen 05, 2011

Příliš staří na práci, příliš mladí na důchod

Nedávný průzkum LN ukázal, že některé české firmy neprojevují přílišný zájem zaměstnávat osoby starší 60 let. Například pro výrobce potravinových doplňků Walmark nikdo takový nepracuje, což není zrovna nejlepší vizitka účinnosti jejich vlastních výrobků, že? Dnešní šedesátníci byli v roce 1989 teoreticky dost mladí na to, aby se dokázali přizpůsobit novým principům tržní ekonomiky - tento fakt činí výsledky průzkumu LN obzvláště znepokojující ve vztahu k budoucím generacím důchodců. Podle všeho se naše země blíží stavu, v němž neoficiální věk odchodu do důchodu bude kolem 60 let, avšak oficiálně se lidé penze dočkají teprve o dalších 10 let později. Daňové úlevy na seniory, kteří se octnou lapeni v této bezprizorní situaci, by snad mohly tento stav zmírnit. Důchodci by se díky nim stali pro zaměstnavatele o něco atraktivnějšími. Hlavní finanční zátěž však přes to všechno dolehne na seniory samotné a jejich rodiny. Pokud vládní návrh penzijní reformy projde, je možné, že v budoucnu do módy opět vstoupí vícegenerační bydlení.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-05-17

© 2022 E.S. Best s.r.o.