FSFinalWord.cz

Červen 06, 2011

Nikdo se neodvažuje říct konfiskace

Je skutečností, o níž se nemluví, že státní dluh USA je tak velký, že jediným efektivním východiskem v střednědobém horizontu jsou (vedle defaultu) konfiskace. Ty mohou přijít v podobě hyperinflace nebo otevřeného zabavení firemních či soukromých majetků. Jakákoli forma konfiskace ve větším měřítku bude znamenat konec Spojených států, jak jsme je dosud znali. Země, která utratí 35 %příjmů z federálních daní na obranu (přesněji řečeno na ekonomicky neproduktivní výboje), je tak či onak odsouzena k zániku. Obama chce upevnit fiskální kontrolu vyšším zdaněním běžných příjmů bohatých lidí, ale pokud nebude následovat také zdanění akumulovaného majetku, bude to jako plivnutí do moře. V ČR je rozpočet na obranu malý, ovšem rozpočtovou kapitolu na „rozkrádaní“ má tato země tak obrovskou, že nějaký zásadní zvrat v raketovém růstu jejího státního dluhu očekávat nelze. Podobně jako Obama chce i ČSSD zvýšit daň z příjmu bohatých osob - nicméně to může být právě tak pravice jako levice, kdo zanedlouho usoudí, že jediným schůdným řešením je konfiskace majetku.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-06-02

© 2024 E.S. Best s.r.o.