FSFinalWord.cz

Červen 06, 2011

Drahá sranda na Kavčích horách

Týž den, co Jiří Janeček oznámil svou rezignaci z postu generálního ředitele České televize, server E15 informoval o propadu sledovanosti ČT1 na trhu na 13–14 %. Kombinovaný podíl sledovanosti všech čtyř veřejnoprávních programů nyní činí zhruba 25 %. Mezi Janečkovou rezignací a článkem v E15 patrně neexistuje přímý kauzální vztah (Janeček uváděl zdravotní důvody, jiní tvrdí, že ztratil politickou podporu), nicméně sledovanost bude bezesporu jedním z témat, o kterých se bude v souvislosti se jmenováním nového GŘ diskutovat. Lze samozřejmě namítnout, že úkolem veřejnoprávní televize není honba za větším podílem na trhu. Pokles v její sledovanosti však znamená, že náklady na předání informací a zabavení každého jednotlivého diváka se zvyšují, ačkoli roční rozpočet ČT ve výši 7,2 mld zůstává nezměněn. Mimochodem, tento státem určený rozpočet je mnohem vyšší, než rozpočty všech ostatních stanic (vyjma zahraničních mateřských společností) na českém trhu dohromady. Čeština má pro to, k čemu ČT nezadržitelně směřuje, pregnantní výraz: „drahá sranda“. Nebo „nuda“, jak by možná namítlo 75 % diváků.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-06-09

© 2021 E.S. Best s.r.o.