FSFinalWord.cz

Červen 06, 2011

Co Klaus neřekl

„Vážení spoluobčané, v souvislosti s dnešní odborářskou stávkou vyzývám každého, aby se rozhlédl kolem sebe. Je tady krizová situace? Srážejí mezinárodní agentury rating České republiky? Vyvádějí naši občané své peníze do zahraničí z obavy ze zavedení směnných limitů? Blíží se míra nezaměstnanosti 20 procentům? Nic z toho. Každý, kdo by se v klidu a střízlivě rozhlédl, by usoudil, že pro organizování stávek zde není důvod. Zároveň však musíme přijmout, že jsme součástí Evropy, která právě některým ze jmenovaných problémů čelí. My, evropští politici a občané, musíme přiznat, že jsme fatálně selhali v uvědomění si míry, do jaké naše minulé činy ohrožují naši vlastní budoucnost. I když s dnešní stávkou nesouhlasím, plně respektuji právo občanů vyjádřit svou nespokojenost se současným vývojem událostí.“

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-06-16

© 2024 E.S. Best s.r.o.