FSFinalWord.cz

Červen 06, 2011

Přiškrťte spotřebitele!

Člověk by myslel, že podniky, zejména výrobci a prodejci rychloobrátkového zboží, vtrhnou do ulic poté, co Petr Nečas ohlásil možné navýšení sjednocené sazby DPH na 19 %, pokud se prohloubí krize Eurozóny. Vyšší daně znamenají pokles koupěschopnosti spotřebitelů. Namísto aby se proti tomu bránily, podniky nechávají ministra financí Miroslava Kalouska, aby přisypával sůl do jejich ran tvrzením, že takový skokový nárůst DPH by byl zcela na místě. Podnikům příliš nedochází, že v některých klíčových ohledech jsou jejich zájmy bližší těm odborářským, než těm, které hájí středopravicová vláda. Jednou z příčin této rozpolcenosti je fakt, že mnohé podniky z dnešního dysfunkčního systému profitují, buď tím, že žijí z vládních zakázek, licencí či koncesí, nebo také díky tomu, že laxní regulační politika vlády vytváří prostředí, ve kterém je dovoleno vše a v němž nakonec všechno odskáče spotřebitel (t.j. řadový daňový poplatník.) Bylo by tudíž poněkud pokrytecké kritizovat vládu za to, že se chce do přiškrcování spotřebitelů zapojit aktivněji.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-06-21

© 2024 E.S. Best s.r.o.