FSFinalWord.cz

Červen 06, 2011

Mrtvorozený monopol

Dříve než se ČEZu podařilo naplnit svou touhu vybudovat vertikální monopol, v soukolí zaskřípělo pár zrnek písku. 1) EU vyslala protimonopolní sondu a nyní se mluví o tom, že zahájí formální vyšetřování, které může vyústit v pokutu ve výši až 200 mld Kč; 2) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil vlastní šetření trhu s energiemi; 3) Šetření ÚOHS podnítila zpráva „Power Abuse“ agentury Candole Partners, která uvádí pádné argumenty pro to, že relevantním trhem pro ČEZ má být ČR, nikoli Evropa, a poukazuje na to, jak ČEZ zvyšuje svoje marže na úkor těžebních společností a spotřebitelů; 4) Komplikovaná výměna aktiv ČEZu s EPH začala dostávat trhliny; 5) Fukušima vrhla na Temelín stín pochybnosti, a tak si ČEZ najal agenturu McKinsey, aby mu vypracovala záložní plán pro případ, že tendr na dostavbu padne; 6) Vrcholoví manažeři ČEZu prokázali velkou předvídavost, když se zbavili vlastních opcí dříve, než se o většině výše uvedených problémů dozvěděli lidé zvenčí.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-06-22

© 2023 E.S. Best s.r.o.