FSFinalWord.cz

Červen 06, 2011

Satrapové krále Miroslava

Ve starověké Persii museli satrapové (správci jednotlivých oblastí říše) posílat vybrané daně králi, ale měli značnou volnost v rozhodování, od koho budou daně vybírat a jak velkou část daňového výnosu si ponechají k pokrytí vlastních „nákladů“. Za vlády českého krále Miroslava (jak Jiří Štický v MfD trefně označuje faktického vladaře naší vlasti) mají satrapové na finančních úřadech pravomoc promíjet značné sumy na pokutách (podle HN to jen v oblasti státních dotací dělá 31 mld Kč). Na základě zákona, který tento týden prošel Parlamentem, jiní satrapové získají právo rozhodovat, na jaké „dobročinné účely“ potečou ročně miliardy korun z hazardu. A na základě vládní výjimky, navržené králem Miroslavem, si satrapa přes arbitráže Radek Šnábl bude moci sám sestavit tým právníků k zastupování státu v lukrativních sporech o solární dani. Už vám to dochází? Dokud zůstane Finanční analytický útvar v rodině, totiž na MF, nikdo kromě potentáta Miroslava nebude mít ani potuchy o tom, kolik si satrapové ulívají do vlastních kapes a kolik se posílá královi.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-06-23

© 2024 E.S. Best s.r.o.