FSFinalWord.cz

Červenec 07, 2011

Pohrdání ústavou

Když prezident Václav Klaus v dubnu odmítl zbavit funkce tři ministry z Věcí veřejných, dokud premiér Petr Nečas nepředloží plán dalšího vládnutí zemi, nechali se někteří kritici slyšet, že hlava státu jedná neústavně. Ústava totiž říká, že prezident „odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády“. Zákon však nestanovuje žádnou konkrétní lhůtu, což byl argument Klausových příznivců, podle kterých prezident jednal správně. Nejnovější spor je jiný, neboť Klaus předem prohlásil, že nehodlá podepsat dva nové zákony, ačkoli ústava vyžaduje, aby přijaté zákony podepsal předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády. Kritici tvrdí, že takovým odmítnutím Klaus dosavadní hranice nejen posunuje, ale rovnou je překračuje. Podle slov pravníka Aleše Gerlocha to není tak závažné jednání, aby zakládalo trestný čin vlastizrady. Je však asi dost závažné na to, aby se rovnalo pohrdání ústavou.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-07-11

© 2021 E.S. Best s.r.o.