FSFinalWord.cz

Srpen 08, 2011

Centrální bankéři přištím českým diktátorem?

Budoucí diktátoři Západu se budou pravděpodobně rekrutovat z řad politiků a generálů, ale cestu jim již nyní prošlapávají „nezávislí“ bankéři centrálních bank. Tito bankéři činí téměř tolik co politici, aby nás zahnali až na okraj propasti (nebo spíše přímo do ní). Nejde přitom jen o jejich lpění na strategii levných peněz, kterou povzbuzují lidi k nákupům nemovitostí a dalších věcí, jež si nemohou dovolit, ani o způsob, jakým umožňují vyšroubovat ceny aktiv až k prasknutí. Tito bankéři teď navíc přilévají olej do ohně i tím, že tisknou peníze na nákup státních dluhů. Jan Mládek z ČSSD v HN znepokojeně poznamenal, že demokraticky zvolené vlády začínají ztrácet kontrolu nad tím, co se děje, zatímco řízení se ujímají centrální banky. Na Příkopě je zatím klid a mír, ale člověk se neubrání otázce, zda (na rozdíl od měnové reformy z r. 1953) to napříště nebudou centrální bankéři, kteří budou diktovat vládě, co má dělat.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-08-16

© 2021 E.S. Best s.r.o.