FSFinalWord.cz

Září 09, 2011

Dva stařešinové se společnými zájmy

Po více než deset let byla vrcholná česká politka bojištěm dvou Václavů, kteří se vymezovali proti sobě částečně i z toho důvodu, aby se mezi ně nedostal někdo jiný. Podobný vztah se nyní začíná rozvíjet mezi Václavem Klausem a Karlem Schwarzenbergem. Mohou sice zastávat rozdílné světonázory a navzájem sebou opovrhovat, ale jeden druhého bytostně potřebují. Schwarzenberg to prakticky přiznal ve dvou nedávných rozhovorech: nejprve řekl Týdnu, že bude na úřad prezidenta kandidovat pouze v případě, že by bylo třeba zamezit nějakému opravdovému neštěstí, a poté v neděliv OVM prohlásil, že jeho současné neshody s Václavem Klausem se netýkají zahraniční politiky, ale že Klaus pouze využívá probíhajích debat na dané téma k tomu, aby vydláždil cestu své nové politické straně. „Dva stařešinové české politiky“ (jak je včera označil německý FAZ) zkrátka potřebují udělat strašáka z toho druhého, aby se zviditelnili. Jenomže Klaus znovu na prezidentský úřad kandidovat nemůže, a tak bude muset v určitém okamžiku do ringu vpustit někoho třetího - svého osobního favorita.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-09-06

© 2023 E.S. Best s.r.o.