FSFinalWord.cz

Září 09, 2011

Plivat do (euro)studny, ze které piješ

Česká vláda dnes projedná aktuální návrh státního rozpočtu na rok 2012 a čárymáry-fuk, výdajová i příjmová složka rozpočtu narostla oproti předchozí verzio 99 mld Kč. Ministerstvo financí trvá na tom, že se nejedná o žádné kouzlo. Novýnávrh prý pouze zahrnuje dotace z EU. Premiér Petr Nečas přitom minulý týdennapsal pro Právo, že zásadním problémem Evropy je spoléhání dlužníků i věřitelůna pomoc ostatních států. S téměř 10 % unijních peněz v rozpočtu na rok 2012 jeČR na EU mnohem závislejší, než by se z jejích jízlivých poznámek na adresu Uniemohlo zdát. Podle jednoho odhadu zaujme ČR mezi čistými příjemci evropskýchpeněz za léta 2007–2013 páté místo a šesté v přepočtu na hlavu. Zásadní otázkouzůstává, jak dlouho bude EU tolerovat takovou kritiku členského státu, který mnohemvíce bere, nežli dává - jak ve fiskálním, tak v politickém smyslu slova.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-09-07

© 2021 E.S. Best s.r.o.