FSFinalWord.cz

Září 09, 2011

Babiš a nové Občanské fórum

Kdyby se mělo splnit volání Andreje Babiše, aby z popela spálené země České republiky povstalo nové Občanské fórum, kdo by měl stát v jeho čele? Zcela jistě ne Babiš, který ochotně přiznává, že jako „stará struktura“ je z této role diskvalifikován. Nebyl by však do značné míry takto diskvalifikován kdokoli, kdo by přijal finanční podporu, kterou Babiš nabízí? Takový člověk by byl nepochybně vnímán jako loutka k prosazování Babišových zájmů. Jistěže v Česku existují poctiví podnikatelé, situace na hřišti je však taková, že zdroje pro financování nového politického hnutí by téměř nevyhnutelně pocházely od lidí, kteří ke svému jmění přišli krádežemi, obchodem s odcizeným majetkem nebo k zahájení své kariéry využívali kontaktů na StB/KGB. Lze věřit, že takoví lidé šli zčistajasna do sebe a chtějí teď být bezúhonnými občany? Nebo bychom, jak ve svém blogu naznačil advokát Tomáš Richter, měli vnímat toto opožděné vzedmutí svědomí jako jejich snahu připravit se na okamžik, kdy se politický režim v zemi znovu změní?

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-09-20

© 2021 E.S. Best s.r.o.