FSFinalWord.cz

Říjen 10, 2011

V normálním státě…

V létě 2010, kdy si o jeho tajném vlastnictví skupiny Škoda/Appian už dávno cvrlikali vrabci na střeše, byl Martin Roman zvolen do dozorčí rady Burzy cenných papírů Praha. Jednou z jeho povinností, stručně řečeno, bylo (a stále je) zajistit, aby nedocházelo právě k takovým střetům zájmů, jako je ten jeho. Řeknete si, že v normálním státě by se tohle stát nemohlo. Pak si ale uvědomíte, že Bernard Madoff byl šéfem americké NASDAQ. Poté, co MfD zveřejnila po čertech přesvědčivé důkazy, že Roman zatajil transakce se spřízněnými firmami, Miroslav Kalousek vyzval nového GŘ ČEZu Daniela Beneše, aby případ prošetřil. Jenže Beneš byl trestně odpovědný, nebo minimálně trestuhodně nezodpovědný, že takový konflikt vůbec připustil. Řeknete si, že v normálním státě by se tohle stát nemohlo. A pak se dozvíte, že představenstvo japonské firmy Olympus sestřelilo svého GŘ, protože si dovolil zpochybnit podobně problematické kšefty. Tak kde je ten normální stát, na který se všichni odvolávají?

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-10-19

© 2024 E.S. Best s.r.o.