FSFinalWord.cz

Říjen 10, 2011

Krutá pravda o DPH

Vzhledem ke stavu, v němž se nachází světová ekonomika, je zajisté možno argumentovat ve prospěch zvýšení DPH tím, že povede k omezení spotřeby a bude vyžadovat mnohem efektivnější alokaci zdrojů. Tento argument na podporu zvýšení daně však slyšet není. Namísto toho v něm Miroslav Kalousek spatřuje pouze katalyzátor daňových příjmů. Je odtržen od reality a nevidí, že maloobchodní tržby klesají už nyní, a po zvýšení DPH propadnou ještě zřetelněji. Svou rozpočtovou politiku zase zakládá na falešných očekáváních bez jakékoli důkladné analýzy toho, zda výnosy z vyšší daně vyváží následné propouštění v maloobchodu a ve výrobě. Namísto toho, aby se se zvýšením DPH poslušně smířily, měli by podnikatelé a sdružení spotřebitelů povstat k odporu proti němu, zejména nyní, když Kalouskovi neočekávaně dochází štěstí (viz vyšetřování pro možnou korupci, pohřbení ekotendru atd.). Když protivník krvácí, je třeba jej dorazit.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-10-20

© 2021 E.S. Best s.r.o.