FSFinalWord.cz

Říjen 10, 2011

Příprava na krizi

Je možné, že by ministr financí Miroslav Kalousek cíleně pracoval na zavlečení ČR do finanční a ekonomické krize a občanských nepokojů? Jak jinak rozumět tomu, že se tak urputně brání zohlednit všemi očekávaný propad české ekonomiky v roce 2012? Jeho rozpočet na příští rok stále počítá s růstem HDP o 2,5 %, což Kalousek hájí chabou výmluvou, že stávající zákon vyžaduje, aby rozpočet vycházel z jarního odhadu. Kdyby mu na tom opravdu záleželo, dokázal by to změnit v kratším čase, než který mu zabere oběd o třech Martini. Místo toho nyní varuje, že v únoru či březnu bude třeba Parlamentu předložit návrh novely zákona o státním rozpočtu na rok 2012; jenže to uplyne 4–5 měsíců a komínem vyletí desítky miliard navýšeného deficitu. Dále také doufá, že prosadí zvýšení sazby DPH na 19–20 %, místo aby bojoval za její snížení pro záchranu pracovních míst v maloobchodu a výrobě. ČR má relativně nízkou hladinu státního dluhu (pod 40 % HDP), ale Kalousek, jak se zdá, dělá v rámci své proevropské politiky co může, abychom evropského průměru dosáhli co nejdříve.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-10-26

© 2024 E.S. Best s.r.o.