FSFinalWord.cz

Listopad 11, 2011

Uklidit Romana

Radim Jančura v časopise Reflex označil Martina Romana za největšího zločince v této zemi a dodal, že pro Romana bude nyní nanejvýš obtížné udržet si pozici nejvýznamnějšího manažera a nejsilnějšího člověka v ČR. Pokud se mu to nepodaří, řekl Jančura, půjde do půl roku do tepláků. Jedenáct neziskovek posunulo toto vězeňské téma ještě o krok dále vydáním „Pankrácké výzvy“, jejíž jméno odkazuje jednak k sídlu ústředí ČEZu, jednak k umístění nejznámější pražské věznice. Zmíněné neziskovky si stejně jako Jančura svůj hněv vylévají jen na Romanovi a opomíjejí spoluvinu všech těch bankéřů, právníků, auditorů, makléřů, PR agentů, kumpánů z představenstva a politiků, kteří museli velmi dobře vědět, k čemu docházelo. Když je sečteme dohromady, dostaneme zástup 150 mocných, kteří by se s Romanem mohli svézt. Uklidit Romana - ať už do vězení, nebo do věčných lovišť - je představa, která by pro ně mohla být čím dál přitažlivější.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-11-02

© 2021 E.S. Best s.r.o.