FSFinalWord.cz

Listopad 11, 2011

Dienstbier, Hulinský, Čalfa

Senátor Jiří Dienstbier, který se staví do pozice personifikovaného svědomí ČSSD, požaduje odchod svého stranického kolegy Petra Hulinského z politiky kvůli machinacím, kterých se měl dopustit jako předseda dozorčí rady městem ovládané energetické firmy PRE. Dienstbier cituje článek v MfD, tvrdící, že Hulinský, případně lidé jemu blízcí, seděli při jednáních o sponzoring u PRE tělesně postižených na oboustranách stolu. Asi nejpodivnější na tom všem je, že Dienstbier kdysi pracoval pro Mariána Čalfu, který fungoval jako Hulinského „dvorní právník“ a pomáhal mu zavést mechanismy pro finanční toky. Čalfa už se právničinou neživí, z České advokátní komory byl totiž vyškrtnut; nicméně je stále uváděn jako společník v AK Čalfa Bartošík. V současné době navíc zasedá v představenstvu PRE. Dienstbierovu chvályhodnou snahu o vyčištění chlívku na pražské radnici poněkud degraduje skutečnost, že léta jídal z jedné misky se stejnými lidmi, které nyní kritizuje.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2011-11-28

© 2024 E.S. Best s.r.o.