FSFinalWord.cz

Leden 01, 2012

Zimmerwald a Davos

V roce 1915 se ve Švýcarsku sešli Lenin, Trockij, Zinovjev a další socialističtí revolucionáři na tzv. zimmerwaldské konferenci a vyzvali k ukončení 1. světové války. V manifestu, který podepsali, označili válku za „výsledek snah kapitalistických vrstev všech národů uspokojit jejich touhu po zisku prostřednictvím vykořisťování lidské práce a vyčerpáváním přírodního bohatství celého světa“. Mnozí z těch, kteří protestují proti letošnímu Světovému ekonomickému fóru v Davosu, by se mohli podepsat pod podobný dokument, a v jistých klíčových ohledech by měli pravdu. Jenže delegáti, pohodlně uvelebení ve svých dočasných útočištích, mají jediný cíl – zaflikovat hroutící se globální systém tak, aby ještě nějaký čas držel pohromadě. Je ironií osudu, že jsou to právě největší kapitalističtí magnáti dneška, kteří praktikují ono rigidní, demagogické myšlení, které jsme si zvykli připisovat bolševikům. Pokud se jejich způsob uvažování brzy nezmění, může je potkat podobný osud, jaký potkal posledního ruského cara.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2012-01-26

© 2021 E.S. Best s.r.o.