FSFinalWord.cz

Únor 02, 2012

Justice na scestí

Prakticky všichni se shodují na tom, že páteční rozhodnutí soudu o návratu Vlastimila Rampuly do funkce vrchního pražského státního zástupce vypovídá mnohé o stavu justice v Česku. Nicméně téměř nikdo nedokáže říci, co konkrétně toto rozhodnutí o systému justice vypovídá, jelikož soud dosud své rozhodnutí nevydal na papíře. Bez ohledu na to, co se nakonec v rozhodnutí píše, nevyhnutelný bude výklad, že zákon je zkrátka zákon, a že v tomto případě soud neměl jinou možnost než pokárat ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila za to, že nedodržel postupy předepsané pro odvolání státního zástupce. Jiní budou v rozhodnutí soudu spatřovat důkaz zkorumpovanosti soudního systému a budou hledat důvody, proč měl soud zájem na překroucení zákona, aby mohl zabránit odvolání osoby prokazatelně umožňující v zemi korupční jednání ve velkém měřítku. To je okamžik, kdy by mohly nabýt na důležitosti vůdcovské schopnosti Petra Nečase a premiér by mohl na Rampulu zatlačit, aby na funkci rezignoval sám. Je však samozřejmě možné, že Nečas Rampulu zpátky ve funkci vidí rád.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2012-02-20

© 2023 E.S. Best s.r.o.