FSFinalWord.cz

Červen 06, 2012

Na straně obhajoby státu

Jestliže má obžalovaný právo na obhájce, měl by mít toto právo i zkorumpovaný politický systém, pokud se dostane pod útok soudu veřejného mínění, že? Advokátem, který se nejčastěji dobrovolně ujímá role obhájce obžalovaného českého polického systému, je Tomáš Sokol. Když byl dotázán na kauzu CASA, odvětil, že bude velmi obtížné prokázat trestní odpovědnost Vlasty Parkanové, avšak připustil, že nezná podrobnosti. Advokát hájící vládu práva by však měl odpovědět spíše toto: „Neznám podrobnosti, ale rozhodně věřím orgánům činným v trestním řízení tohoto státu.“ Jenže to by mohlo dostat Sokola do úzkých, protože jeho dva platící klienti namočení v Rathově kauze budou pravděpodobně svou obhajobu zčásti stavět na spolčení policie a státních zástupců. Jestliže Sokol poskytuje českému státu tak skvělé právní služby, zdá se celkem nefér, že by to měl dělat zadarmo.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2012-06-18

© 2024 E.S. Best s.r.o.