FSFinalWord.cz

Listopad 11, 2012

Lesy ČR a ČEZ: srovnávací studie

Podnik lesního hospodářství Lesy ČR a energetický koncern ČEZ podnikají v rozdílných oborech, ale jinak jsou si podobny jako vejce vejci. Oba jsou kontrolovány státem, oba mají neprůhledné vztahy s jistými preferovanými dodavateli a oba odměňují členy svých dozorčích rad za to, že nad tím vším přivírají oči. Oba jsou také vysoce ziskové, čehož dosahují využíváním svého monopolního postavení ke ždímání nepreferovaných dodavatelů (případ podniku Lesy ČR) nebo zákazníků (případ ČEZu). Těchto ohromných zisků je rovněž využíváno k „uplácení“ akcionářů, aby se neznepokojovali výše nastíněnými zvláštními vztahy či nehospodárností obou podniků. Vlastníci obou firerm též vykoply své generální ředitele. Pokud si Martin Roman z ČEZu vedl v tomto ohledu lépe než Svatopluk Sýkora z Lesů ČR a byl „vyhozen nahoru“ do křesla předsedy dozorčí rady, přičítejme to jeho nadprůměrné inteligenci, zejména pak té sociální. Byl příliš chytrý na to, aby směroval svou velkorysost pouze k jedné z politických stran.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2012-11-14

© 2024 E.S. Best s.r.o.