FSFinalWord.cz

Listopad 11, 2012

Klaus si nechal ujet církevní restituce

Pokud přijde Angličan či Američan pozdě do práce či do školy, omlouvá se, že minul autobus (I missed the bus). Čechovi ve stejné situaci autobus ujel, což anglicky mluvící cizinci nejčastěji překládají jako The bus left me behind a považují to za jazykový úkaz, který reflektuje malou ochotu některých Čechů přijmout odpovědnost za své činy. S výjimkou řídkých případů, kdy autobus jede dříve, než podle jízdního řádu má, je obvykle chybou cestujícího, pokud není na jeho palubě. Čeština nicméně v tomto případě přesouvá odpovědnost do neutrální zóny. Přidáním vulgarismu se pak často opozdilec ještě více distancuje od přiznání vlastní odpovědnosti. Ústava ČR umožňuje prezidentovi naložit stejně s kontroverzním zákonem, jakým je třeba i zákon o církevních restitucích. Může nechat zákon projít i tak, že ho do 15 dnů ani nepodepíše, ani nevetuje, a navíc se může ve svých projevech ostře distancovat od zákona, který právě svou nečinností uvedl v platnost. Je to obezlička, ale funguje dokonale – alespoň vůči těm Čechům, kteří stále jezdí autobusem a rádi svalují vinu za své zpoždění na jiné.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2012-11-28

© 2023 E.S. Best s.r.o.