FSFinalWord.cz

Leden 01, 2013

Žádné špinavé peníze, žádní tuneláři

Václav Klaus se zapsal do historie výrokem, že neexistují žádné špinavé peníze, ačkoli sám rád upozorňuje na to, že ve skutečnosti řekl, že je obtížné rozlišit čisté a špinavé peníze, protože to na nich není poznat. Další zářez do historie si nyní vysloužil nejen svou amnestií, ale také výrokem, kterým popírá existenci tunelářů. V rozhovoru pro Právo doslova uvedl, že nikdo nebyl a ani nemohl být odsouzen jako tunelář, ale pouze jako pachatel toho či onoho konkrétního trestného činu. „Nenadávejme si vzájemně slovem tunelář,“ řekl; „nikam to nevede.“ Klaus si je jako ekonom bezpochyby vědom rozdílu mezi vyváděním aktiv s podvodným úmyslem a řádným hospodařením někoho, komu na firmě záleží; právě tak si je vědom toho, že je samozřejmě možné původ špinavých peněz vysledovat. Klaus ekonom to ví, ovšem Klaus apologeta naproti tomu prohlašuje, že je nám třeba více takových lidí, jako je Viktor Kožený. Totiž více netunelářů.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2013-01-07

© 2024 E.S. Best s.r.o.