FSFinalWord.cz

Leden 01, 2013

Janouškova velká šance

I kdyby veřejnost přijala jeho pokus o zbavení se spoluodpovědnosti za amnestii poukazováním na „ústavní tradici“, která velí premiérovi povinnost kontrasignovat prezidentskou amnestii, Petr Nečas bude ještě muset přesvědčit občany, že má stejnou povinnost i v případě abolice (prezidentova rozhodnutí o zastavení nebo nezahájení trestního stíhání). Premiér mohl přinejmenším trvat na tom, aby Václav Klaus oddělil amnestii pravomocně odsouzených od zastavení stíhání závažných hospodářských trestných činů přesahující osm let. Tvrzením, že musel spolupodepsat i abolici, vystavil Nečas Klausovi bianko šek k tomu, aby v rámci své labutí písně na odchodnou zastavil i trestní stíhání kauz s kratší dobou trvání. Kupříkladu bude-li Klaus chtít zastavit stíhání Romana Janouška, Nečas nemá nic, oč by mohl opřít svůj nesouhlas. Bude muset toto rozhodnutí kontrasignovat a tím také za ně přijmout plnou odpovědnost.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2013-01-10

© 2024 E.S. Best s.r.o.