FSFinalWord.cz

Leden 01, 2013

Zeman a vladař

Karel Schwarzenberg může být šlechticem, ale pokud jde o Vladaře, je to Miloš Zeman, kdo Machiavelliho traktát četl pozorněji. Machiavelli ve svém známém spise tvrdí, že vladař má sice oplývat ctnostmi, musí ale být také připraven na ně pozapomenout, žádá-li to situace. Proč tedy Schwarzenberga tolik překvapilo, když Zeman začal rozdávat rány pod pás? Poznámka nově zvoleného prezidenta o předčasných volbách byla také jako vystřižená z Machiavelliho. Italský filosof praví, že pro vladaře je lepší být obáván, než milován, což platí i pro Zemanův vztah k Nečasově kabinetu. Lásku si totiž Zeman přeje získat od dolních 10 miliónů. Jako lidový prezident má Zeman ke kritice Nečasovy vlády větší prostor, než jeho předchůdce. Klausova opozice vůči vládě se často projevovala v nepřímých útocích, jakým bylo například Klausovo vyjádření podpory Zemanovi a následné prohlášení, že volby byly katastrofou pro pravici. Vytáhne-li Zeman do boje s vládou s otevřeným hledím, bude mít za sebou lidovou podporu, a bude mít také silnější mandát klást si větší požadavky, kdykoli bude Nečas potřebovat jeho podpis. 

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2013-01-28

© 2024 E.S. Best s.r.o.